آخرین اخبار

1. پس از تبادل فنی طولانی مدت با محصولات هوایی، نمونه ها و نمونه های بزرگ ارائه شده توسط شرکت ما الزامات شرکت را برآورده کرده اند. از سال ۲۰۱۸ محصولات سفارش را تحویل داده و در اوایل سال ۲۰۲۰ با موفقیت وارد عرضه جهانی شرکت های AP شدیم. دایرکتوری کسب و کار.

2. تولید کننده حرفه ای ژاپن از ژنراتور نیتروژن ساخته شده توسط آزمایشگاه شده است با استفاده از الک مولکولی کربن ما از سال 2013. مشتری عملکرد الک مولکولی کربن ما را به طور مثبت ارزیابی کرد، و توانایی کنترل کیفیت محصول ما را ستود و تأیید کرد. حجم خرید نیز به طور پیوسته سال به سال در حال افزایش است.

۳- تحول تجهیزات و راه اندازی خط ۱ تولید در سال ۱۳۹۸ تکمیل خواهد شد که ظرفیت تولید خط ۱ را به طور قابل توجهی افزایش خواهد داد.

دسته

محصولات برجسته