غربال مولکولی برای خشک کردن / تصفیه اکسیژن / تصفیه هیدروژن و غیره

توضیحات محصول:
SLCMS-HP1 با توجه به استخراج نیتروژن از هوا طراحی شده است. از طریق دستگاه PSA نیتروژن را می توان به طور مستقیم از خلوص هوا تا 99.9995٪ به دست آورد.
ویژگی قابل توجه مدل ها این است: مزایای ظرفیت تولید نیتروژن بالاتر، نرخ بازیابی بالای نیتروژن برجسته تر است. هر چه نیاز به خلوص نیتروژن بالاتر باشد، عملکرد عالی تر است. مناسب برای ابزار دقیق، علوم زیستی و غیره. الزامات نیاز به خلوص نیتروژن بالا.