اس ال سی ام اس-ال پی۱

SLCMS-LP1 با توجه به استخراج نیتروژن از هوا طراحی شده است. مناسب برای ژنراتور PSA N2 در صنعتی، که خواستار خلوص کمتر گاز نیتروژن است.
ویژگی قابل توجه مدل ها این است: نیتروژن خلوص پایین نرخ بالایی از تولید گاز را نشان داد. الک مولکولی به طور گسترده ای در زغال سنگ، نفت، و ذخیره سازی گاز و حمل و نقل استفاده می شود.